• Naša škola žije pravidelne rôznymi výchovnými a vzdelávacími aktivitami. Prezrite si naše novinky a fotogalériu.
   • Apoštolské požehnanie pri príležitosti 25. výročia založenia školy.

   • Pri príležitosti 25. výročia založenia našej školy sme sa zúčastnili ďakovnej púte do mesta Rím. Do ďalších rokov existencie našej školy sme si odviezli Apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka. Živ Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho!
   • V oobdobí posledných 10 rokov získali naši študenti významné ocenenia na medzinárodných súťažiach napr. na Taiwane, v USA, v Nemecku, v Tunisku, v Turecku, v Španielsku, vo Švédsku, v Azerbajdžane... Okrem toho získavajú popredné umiestnenia aj v celoslovenských a krajských súťažiach. Viac v novinkách a na stránkach vybraných predmetov.
   • Láska
   • Evanjelium a kresťanská výchova.
   • Skúsenosť
   • Múdrosť a rozvážnosť ako záruka kvality.
   • Pripravenosť
   • Spoločenstvo a modlitba.
   • Víťazstvo
   • S večným Víťazom na ceste za malými aj veľkými víťazstvami.
   • Poslanie
   • Choďte do celého sveta.
 • Najnovšie

  Novinky

   • Rada školy
   • 14. 9. 2020
   • S blížiacim sa termínom ukončenia funkčného obdobia Rady školy pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša, pripravujeme voľby do novej Rady školy a to z radov zamestnancov ako aj z radov rodičov. Rozhodnutím zriaďovateľa budú rodičov v novej Rade školy zastupovať 2 zástupcovia rodičov za ZŠ a 1 zástupca rodičov za Gymnázium. V prípade, že chcete kandidovať za člena Rady školy, doručte na vedenie školy prostredníctvom vašich detí a ich triednych učiteľov Súhlas s kandidatúrou za člena Rady školy a to najneskôr do 23.9.2020. Spomínaný písomný súhlas s kandidatúrou za ZŠ na stiahnutie TU, za rodičov žiakov Gymnázia na stiahnutie TU. Každá rodina má pri hlasovaní k dispozícii 1 hlas. Voľby sú platné v 1. kole, ak je prítomná a hlasuje nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. V druhom kole podmienka nadpolovičnej účasti už nie je. Po dohode s vedením RZ sa 1.kolo volieb uskutoční v piatok 25

   • Rada školy: Čítať viac
   • Vyhlásenie zákonného zástupcu
   • 13. 9. 2020
   • Pri neúčasti žiaka na vyučovaní trvajúcom viac ako 3 dni je nutné v zmysle aktuálnych usmernení MŠVVaŠ SR doručiť nové vyhlásenie zákonneho zástupocu žiaka pred opätovným návratom do školy. V súvislosti s týmto usmernením žiadame všetkých zákonných zástupcov, aby neposielali do školy žiakov s príznakmi, ktoré sú uvedené v spomínanom vyhlásení. Aj od týchto rodičov budeme žiadať zaslanie nového vyhlásenia pri vstupe žiaka do školy a to aj vzhľadom na právne dôsledky prípadneho nepravdivého vyhlásenia. Ďakujeme, že ste s nami. Predmetné vyhlásenie k dsipozícii na stiahnutie TU.

   • Vyhlásenie zákonného zástupcu: Čítať viac
   • Erasmusplus
   • 7. 9. 2020
   • S radosťou oznamujeme, že po minuloročnej príprave projektu Erasmusplus ( KA229 ) a jeho schválení v auguste 2020 dnešným dňom začíname 18 mesačnú spoluprácu so Školou Sandgerđi na Islande. Počas projektu sa budeme venovať kultúrnemu dedičstvu oboch krajín uchovanému v pranostikách, povestiach, legendách a jeho využitiu vo výchovno - vzdelávacom procese.Ovocím tejto spolupráce budú aj vzájomné výmenné pobyty žiakov. Pre každý mesiac bude vyhlásená tzv. výzva - čiastková téma, ktorej sa budeme venovať a skúmať ju na medzipredmetovej úrovni. Aktuálne informácie budú pravidelne uverejnené na stránke a FB profile školy.

   • Erasmusplus: Čítať viac
   • Návšteva ministra školstva SR B. Gröhlinga
   • 4. 9. 2020
   • Vo štvrtok 3.9.2020 sme na našej škole privítali vzácnu návštevu. Okrem delegácie ministra školstva SR Branislava Gröhlinga sme privítali aj zástupcov zriaďovateľa - o.arcibiskupa B.Bobera, o.biskupa M.Forgáča a riaditeľa školského úradu M.Jacka. Pán minister v úvode diskutoval s pedagógmi o aktuálnych problémoch školstva na Slovensku a následne si prezrel areál školy a navštívil 3 triedy na 1.stupni ZŠ. Pri stretnutí so žiakmi v uvoľnenej atmosfére rozdal malé darčeky všetkým žiakom vo vybraných triedach. Nasledoval zápis do kroniky školy a potom sa rozlúčil s našou školou so želaním opätovného stretnutia v mesiaci december. Fotografie zo stretnutia dosupné TU.

   • Návšteva ministra školstva SR B. Gröhlinga: Čítať viac
   • Ponuka - AC Run is Fun Prešov
   • 31. 8. 2020
   • Tréningy atletiky (všeobecnej pohybovej prípravy) v šk. roku 2020/2021

    Pondelok 14:30 – 15:30 (od 6 rokov)

    Pondelok 16:00 – 17:30 (9 a viac rokov)

    Streda 14:30 – 15:30 (9 a viac rokov)

    telocvičňa Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša, Duklianska 16

    1x týždenne – 11 €/mesiac (žiaci školy sv. Mikuláša 8 €)

   • Ponuka - AC Run is Fun Prešov: Čítať viac
   • Preventívna prehliadka
   • 25. 8. 2020
   • Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude možné do konca kalendárneho roka 2020 absolvovať hromadnú preventívnu prehliadku u zubného lekára MUDr.A.Krajňáková, ktorá ordinuje v priestoroch našej školy. MUDr. Krajňáková však odporúča vykonanie preventívnej zubnej prehliadky po individuálnom objednaní sa na tel. čísle 051/7710826 a to aj vzhľadom na to, že preventívnu prehliadku väčšina detí tento rok ešte neabsolvovala.

   • Preventívna prehliadka: Čítať viac
   • Nástup do školy
   • 25. 8. 2020
   • Blíži sa 2.september 2020 a s ním aj termín nástupu do školy. Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude nástup do školy tento rok prebiehať inak a to podľa nasledujúceho mechanizmu:

    8,00 nástup žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ - dolný vchod, 5. - 9. ročníka ZŠ - horný vchod.

    8,30 nástup žiakov 1.ročníka ZŠ spolu so zákonnym zástupcom

   • Nástup do školy: Čítať viac
   • Rozširujúce štúdium INF na PF UPJŠ pre nový školský rok
   • 30. 6. 2020
   • Pre školský rok 2020/2021 opätovne otvárame Rozširujúce štúdium informatiky na PF UPJŠ v Košiciach, s tým, že pre daný školský rok vybraným záujemcom, max 20 študentom, uhradíme školné z národného projektu (pre oba semestre) v prípade predĺženia národného projektu. Pre financovanie zvyšných 3 semestrov vyvinieme úsilie nájsť finančné prostriedky. Z prihlásených uchádzačov bude spravený výber na základe vyplneného dotazníka dostupného na http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/366622?lang=sk od 1.7.2020. Pozor prihlásiť sa na rozširujúce štúdium Informatiky je možné len do 15.7.2020.

   • Rozširujúce štúdium INF na PF UPJŠ pre nový školský rok: Čítať viac
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Partnerská škola PF UPJŠ Košice
  • Renovabis
  • Partnerská škola Prešovská univerzita
  • Združenie katolíckych škôl Slovenska
  • Amavet klub č.957
  • Rodičovské združenie pri GaZŠ sv.Mikuláša
  • Adopcia na diaľku
  • DofE Slovakia
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

  • Návšteva ministra školstva SR
  • Valentín na škole
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Mikulášsky polliter
  • MILUJEM PREŠOV
  • Ruské slovo- krajské kolo
  • Študentský ples
  • Prvácka pasovačka
  • Zahraničná exkurzia – Veda v Brne, Viedni a Bratislave
  • NIE DROGÁM 2019
  • Festival vedy a techniky 2019
  • Milión detí sa modlí ruženec